Centrale telefoniczne

GSM

GSM

gsm

Technologia GSM w centralach Platan

Zintegrowane, wewnętrzne karty GSM przeznaczone są do central cyfrowych Micra, Sigma i Optima. Dzięki nim dzwoniąc z dowolnego stacjonarnego aparatu w firmie na numery komórkowe rozmawiasz po niższym koszcie – tak samo, jak dzwoniąc z komórki.

schematgsm2

 

 

Ponadto, jeśli karta SIM zastosowana w centrali będzie w tej samej grupie biznesowej co telefony komórkowe pracowników firmy – wszyscy abonenci stacjonarni firmy będą rozmawiać w ramach tej grupy, czyli za darmo lub znacznie taniej.

Podobnie, jeśli z kolei wiele połączeń wykonywanych jest z telefonów komórkowych pracowników w terenie na telefony stacjonarne w firmie, oszczędność może przynieść wykorzystanie karty GSM w ruchu przychodzącym. Firmowa karta GSM będzie traktowana jak każdy inny telefon z grupy biznesowej, a połączenia z telefonów komórkowych do firmy również będą rozliczane według stawek obowiązujących w ramach grupy.

 

Konfiguracje kart GSM

 • do 6 jednoczesnych rozmów z numerami komórkowymi
 • jednoczesne korzystanie z usług nawet 6 różnych operatorów GSM
 • centrala Micra – do 3 kart z 1 lub 2 modułami GSM każda
 • centrale Sigma i Optima – do 6 różnych kart z 1 modułem GSM każda

 

Zintegrowana karta vs. zewnętrzna bramka GSM

Czym różni się wewnętrzna karta GSM od zewnętrznej bramki? Podstawowe różnice, a jednocześnie zalety karty GSM to:

 • koszt – karta jest tańszym rozwiązaniem od bramek zewnętrznych
 • nie wymaga dodatkowych wyposażeń dla linii miejskich w centrali. Zewnętrzne bramki GSM podłączane są do linii miejskich centrali, co wiąże się z dodatkowym kosztem tych wyposażeń. Karty GSM instalowane są niezależnie od kart linii miejskich, można nawet cały ruch wychodzący kierować do sieci GSM
 • niezawodność i łatwość konfiguracji – wszystkie ustawienia kierujące ruch do sieci GSM są definiowane w tym samym programie konfiguracyjnym. W przypadku bramek zewnętrznych są to odrębne programy innych producentów.

Zewnętrzne bramki GSM polecamy do pozostałych central Platan, do których nie stosuje się kart GSM.

Funkcje dostępne dzięki kartom GSM

 • automatyczne kierowanie przez kartę GSM rozmów wychodzących do sieci komórkowych
 • możliwość wprowadzenia limitów darmowych rozmów wychodzących dla linii GSM, po których przekroczeniu dany SIM zostaje dezaktywowany do końca okresu rozliczeniowego
 • wysyłanie SMS’ów na dowolne numery komórkowe z programu Platan CTI – wiadomości do 160 znaków można wykorzystywać do np. celów reklamowych, informacyjnych lub szybkiego kontaktu z innymi osobami. Wiadomość wpisywana jest szybko i łatwo na klawiaturze komputera, adresatów można wybierać z bazy kontaktów lub wpisywać bezpośrednio numer
 • SMS’y zwrotne. Jeśli ktoś zechce odpowiedzieć na sms’a, odpowiedź będzie widoczna na ekranie komputera, z którego wiadomość została wysłana, w programie Platan CTI
 • wysyłanie automatycznych SMS’ów serwisowych do czterech zdefiniowanych osób z informacją o:
  -uszkodzeń sieci lub podłączonych urządzeń (doziemieniu abonenta wewn.)
  -restarcie centrali
  -sygnale z systemu alarmowego
  -przekroczeniu limitu darmowych minut

 

SMS zawiera numer fabryczny centrali, z której pochodzi informacja. SMS serwisowe mogą być wysyłane nie tylko na telefony komórkowe, ale również do zdefiniowanych Klientów programu Platan CTI.

W ten sposób instalator opiekujący się centralą otrzymuje natychmiast wiadomość o tym, że dana centrala została zrestartowana lub są jakieś problemy na łączach albo z urządzeniami podłączonymi do centrali. Z kolei właściciel lub uprawniona osoba mogą otrzymywać sms’y z informacją o tym, że coś dzieje się w budynku (sygnał alarmowy) albo że w ramach danej karty skończył się limit darmowych minut.

 

 • pamiętanie kodów PIN dla wszystkich kart SIM – w przypadku utraty zasilania nie jest wymagane ich ponowne wprowadzanie
 • wizualizacja poziomu sygnału GSM w statusie linii miejskich – łatwość doboru odpowiedniej lokalizacji anten GSM
 • możliwość wysłania FLASH SMS wyświetlającego numer osoby dzwoniącej przed zestawieniem połączenia wychodzącego (można wyświetlać np. bezpośredni numer DDI w miejsce numeru przypisanego do karty SIM).

 

Wymagania sprzętowe

 • Centrala Micra od ver. 3.04.09 wyposażona w kartę GSM
 • Centrala Sigma lub Optima od ver. 3.04.20 wyposażona w kartę GSM
 • Program Platan CTI od ver. 2.02.00

Bramki GSM

Bramki GSM można zastosować do każdego typu centrali Platan, jednak w przypadku central cyfrowych Micra, Sigma i Optima polecamy lepsze rozwiązanie w postaci zintegrowanej wewnętrznej karty Platan GSM. Zasada działania bramki zewnętrznej jest podobna, pozostaje ono jednak zawsze niezależnym urządzeniem podłączanym do centrali, a nie w pełni zintegrowanym elementem jej wyposażenia wewnętrznego.

Rolę wielokanałowej zewnętrznej bramki GSM do większych central może również pełnić sama centrala Micra.

Oszczędności w ruchu wychodzącym

W celu obniżenia kosztów połączeń, ruch wychodzący do sieci operatorów komórkowych może być kierowany przez centralę do bramki GSM. Dzięki karcie SIM znajdującej się w bramce połączenie będzie rozliczane tak, jakby odbyło się pomiędzy dwoma telefonami komórkowymi. Takie rozwiązanie znacznie obniża koszty rozmów telefonicznych, zwłaszcza w firmach, które generują dużą liczbę połączeń do sieci komórkowych.

W centralach, które oferują funkcję wyboru najtańszej drogi połączeniowej LCR, kierowanie ruchu do bramki GSM odbywa się w centrali automatycznie, bez konieczności wybierania przez abonenta dodatkowego prefiksu dostępowego.

schematgsm

Kierowanie ruchu z centrali PLATAN do sieci stacjonarnych i komórkowych

Oszczędności w ruchu przychodzącym

Operatorzy komórkowi oferują firmom pakiety, w których tańsze są połączenia między komórkami w ramach jednej grupy biznesowej. W takim wypadku, gdy wiele połączeń wykonywanych jest z telefonów komórkowych pracowników w terenie na telefony stacjonarne w firmie, oszczędność może przynieść wykorzystanie bramki GSM w ruchu przychodzącym. Będzie ona wówczas traktowana jak każdy inny telefon z grupy biznesowej, a połączenia rozliczane według stawek obowiązujących w ramach grupy.

 

Bramka Ateus EasyGate

Spośród zewnętrznych bramek GSM oferujemy bramkę Ateus EasyGate. Urządzenie podłącza się do analogowego wyposażenia jednej linii miejskiej w centrali.

Bramka Ateus EasyGate oferuje m.in.:

 • odwrócenie pętli (informacja o początku rozmowy)
 • wysyłanie do centrali numeru abonenta dzwoniącego w standardzie CLIP-FSK (funkcja przydatna w przypadku wykorzystania bramki w ruchu przychodzącym – identyfikacja jest przekazywana na porty wewnętrzne centrali wyposażonej w odbiornik identyfikacji CLIP z linii analogowych)
 • przyjazną konfigurację przy pomocy komputera PC (w pakiecie dostarczane jest oprogramowanie i kabel RS).

Dodatkowe możliwości bramki:

 • wysyłanie i transmisję SMS
 • transmisję danych (również w standardzie GPRS)
 • możliwość nadawania i odbierania faksów komputerowych
 • dyskryminacja połączeń
|
Formularz
kontaktowy

INFORMACJE KONTAKTOWE

UL. GRZEGÓRZECKA 69, 31-559 KRAKÓW

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

E-MAIL.: BIURO@CENTRALCOM.PL
TEL.: 12-294-19-31 / 12-379-39-01
FAX: 12-294-19-31
KOM.: 501-48-31-89

SERWIS CENTRAL TELEFONICZNYCH

E-MAIL.: SERWIS@CENTRALCOM.PL
TEL.: 12-294-19-31 / 12-379-39-01
KOM.: 501-48-31-89

SERWIS

E-MAIL.: SERWIS@CENTRALCOM.PL
TEL.: 12-294-19-31 / 12-379-39-01
KOM.: 501-48-31-89