Centrale telefoniczne

Hipath 3550

Hipath 3550

Wszystkie systemy z rodziny HiPath 3000 mogą być programowane i utrzymywane centralnie za pomocą narzędzi serwisowych z wykorzystaniem sieci IP (Line Modul Interfejs 10 Mbit/s z protokołem TCP/IP), ISDN (zintegrowany modem cyfrowy) lub analogowej (zintegrowany modem analogowy). Urządzenia mogą zostać doposażone w karty rutera i bramy HG 1500 z interfejsami typu Ethernet 10/100 MBit/s. Umożliwiają one realizację usług telefonii IP, obsługi do 192 aplikacji telefonii VoIP optiClient 130. Klienci sieci LAN, użytkownicy aparatów systemowych i analogowych, a także agenci firmowego centrum informacyjnego mogą korzystać z funkcjonalności zintegrowanego systemu rozdziału połączeń ACD (Automatic Call Distribution) przekazywania wiadomości (Unified Messaging) i usług Call Center HiPath ProCenter Office oraz rozwiązań jedno- i wielostanowiskowych CTI.

hp3550big

 

HiPath 3550

FUNKCJE STANDARDOWE

 • Stanowisko końcowe, awizo.
 • Pukanie, rozmowa oczekująca.
 • Przekazywanie połączeń.
 • Języki wyświetlacza (ustalany indywidualnie).
 • Konferencja (wewnętrzna / zewnętrzna).
 • Zajęcie linii (automatyczne).
 • Muzyka podczas oczekiwania, zewnętrzne lub wewnętrzne źródło muzyki (opcja).
 • Tryb pracy dziennej / nocnej.
 • Parkowanie.
 • Oddzwanianie w przypadku zajętej linii lub braku odebrania (automatycznie).

 

Porównanie urządzeń systemu HiPath 3000

Dane techniczne hp3300big hp3350big hp3500big hp3550big hp3700big hp3750big hp3800big
Konfiguracja HiPath 3300 szafa 19” HiPath 3350 ścienna HiPath 3500 szafa 19′ HiPath 3550 ścienna HiPath 3700 szafa 19” HiPath 3750 stojąca HiPath 3800 szafa 19′
max.liczba abonentów analogowych a/b 20 36 66 108 250 250 384
max.liczba abonentów cyfrowych upo/e 24 24 48 72 116 116 384
urzytkownicy IP 96 96 192 192 250 250 500
max.liczba urzytkowników HiPath Cordless 16 16 32 65 250 250 250
max.liczba stacji bazowych HiPath Cordless Office 3 3 7 16 64 646 64
max.liczba abonentów wewnętrznych 44 60 max. 84 max. 158 max. 250 max.250 max.500

 


lista osób dzwoniących
FUNKCJE PODSTAWOWE:

 • W telefonach systemowych z wyświetlaczem zapisywane są połączenia nieodebrane, o ile otrzymują identyfikację numeru rozmówcy (ISDN).
 • funkcja „nie przeszkadzać”
  Uczestnik może zablokować ruch przychodzący. Dzwoniący słyszą wtedy sygnał zajęcia linii. W przypadku osób upoważnionych (centrala) ochrona ta może zostać przerwana.
 • przejmowanie połączeń
  Połączenia mogą być przejmowane w ramach określonej grupy lub przez innych uprawnionych użytkowników spoza grupy.
 • „włączanie na trzeciego”
  Uprawnieni użytkownicy mogą włączać się bezpośrednio do prowadzonej rozmowy.
 • klasy uprawnień
  Każdemu uczestnikowi korzystającemu z centrali abonenckiej można przypisywać różne rodzaje upoważnień abonenckich.
  Można wyróżnić następujące poziomy uprawnienia:
  – pełny dostęp abonencki,
  – ograniczony dostęp do funkcji wyjścia do miasta,
  – brak dostępu wyjścia do miasta.
 • zapowiedziPoprzez telefony systemowe lub interkom (np. w pokoju przyjęć).
 • rejestrowanie kosztów połączeń
  Dla każdego urządzenia końcowego lub każdej linii abonenckiej.
  W liniach bez impulsów taryfikacyjnych następuje wyświetlenie czasu trwania połączenia.
 • wywołanie grupowe
  Umożliwia uprawnionym użytkownikom rozsyłanie komunikatów do maks. 150 grup zawierających maksymalnie do 20 uczestników. Poszczególni uczestnicy mają możliwość chwilowego odłączania się od grupy.
 • przyciski liniowe (MULAP)
  Za pomocą przycisków liniowych można tworzyć następujące konfiguracje:
  – zespoły,
  – funkcje szefa/sekretarki,
  – komfortowy aparat przenośny.
  Gigaset dostępny równolegle pod jednym numerem z telefonem optiPoint 500 (tylko w połączeniu z systemem HiPath Cordless EM).
 • wewnętrzna książka telefoniczna
  Numery wewnętrzne są zapamiętywane wraz z kojarzonymi z nimi nazwami. W telefonach systemowych można przeszukiwać te same numery i wybierać bezpośrednio z listy.
 • wybieranie skrócone
  W każdym telefonie można zapamiętać do 10 numerów końcowych, a w systemie do 1000.
 • przełączanie
  Pomiędzy dwoma istniejącymi połączeniami (funkcja maklerska).
 • teksty wiadomości
  Za pośrednictwem wyświetlacza uczestnikom grupy można przesłać wstępnie zdefiniowane krótkie teksty (np. „wizyta gościa” lub teksty redagowane samodzielnie (dotyczy tylko aparatów optiPoint 500 memory).
 • komunikaty tekstowe przesyłane do aparatu Cordless EM
  Między aparatami systemowymi Cordless EM można przesłać predefiniowane informacje tekstowe.w razie nieobecności można pozostawić odpowiednie komunikaty (np. „Wracam o godz. …”).
 • w razie nieobecności
  Można pozostawić odpowiednie komunikaty (np. „Wracam o godz. …”).
 • identyfikator projektu
  Wprowadzając odpowiedni identyfikator projektu (maksymalnie do 11 znaków), można również podczas rozmowy przypisywać koszty połączeń telefonicznych odpowiednim projektom.
 • ukrycie numeru
  Dzwoniący może blokować wyświetlanie swojego numeru przy połączeniach ISDN.
 • sygnalizacja połączenia
  Różna dla połączeń wewnętrznych, zewnętrznych, powtórnych i zwrotnych.
 • dzwonienie równoczesne
  Wywołanie może być równocześnie sygnalizowane na wielu telefonach.
 • funkcja domofonu i otwieranie drzwi
  Dla telefonu przy wejściu i funkcji otwierania drzwi.
 • powtórne wybieranie numeru
  (Rozszerzone) trzech ostatnio wybieranych numerów.

 

HiPath 3550 to urządzenia w wykonaniu standardowym, z elementami serwerów teleinformatycznych, przeznaczone do zastosowania w sieciach telekomunikacyjnych i strukturalnych, wykorzystujących protokoły a/b, EDSS1 oraz TCP/IP. Systemy dedykowane są grupie małych i średnich przedsiębiorstw oraz oddziałom korporacji dysponującym sieciami telekomunikacyjnymi oraz strukturalnymi LAN. Serwery obsługują do 60 kanałów łączy cyfrowych ISDN z interfejsem BRA (S0)/ PRA (S2), 108 abonentów telefonii przewodowej, wykorzystującej aparaty cyfrowe optiPoint 500, standardowe aparaty analogowe oraz 64 urządzeń telefonii bezprzewodowej pracującej w standardzie DECT. Urządzenia mają możliwość sieciowania za pomocą protokołów Cornet N oraz Qsig oraz komutację pakietów. Pozwala to poważnie ograniczyć koszty związane z transmisją mowy i danych pomiędzy siedzibami firmy.

|
Formularz
kontaktowy

INFORMACJE KONTAKTOWE

UL. GRZEGÓRZECKA 69, 31-559 KRAKÓW

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

E-MAIL.: BIURO@CENTRALCOM.PL
TEL.: 12-294-19-31 / 12-379-39-01
FAX: 12-294-19-31
KOM.: 501-48-31-89

SERWIS CENTRAL TELEFONICZNYCH

E-MAIL.: SERWIS@CENTRALCOM.PL
TEL.: 12-294-19-31 / 12-379-39-01
KOM.: 501-48-31-89

SERWIS

E-MAIL.: SERWIS@CENTRALCOM.PL
TEL.: 12-294-19-31 / 12-379-39-01
KOM.: 501-48-31-89